Daudziem, kas kādreiz ir bijuši pionieru nometnēs vai kāda cita formējuma vasaras nometnē atmiņā ir vēlie vakari un šasmu stāstu stāstīšana. Tad nu šodien pastāstīšu jums vienu šausmu stāstiņu 🙂

Vienā mazā, mazā valstī bija daudzas lielas bankas. Tāpat bija daudz daudz kredīņēmēju, kas bija paņēmuši kredītus ar 0,8-1% pievienoto bankas likmi. Un tad pagāja 5 gadi kopš kredīta paņemšanas brīža un pēkšņi pievienotā bankas likme kļuva 3-4%.

Domājiet ka pasaka?

Tad paņemiet ar banku noslēgto aizdevuma līgumu, atveriet II daļu un izlasiet sadaļu Procenti/Procentu aprēķināšana:

Hansabankas līgums (2007.gada redakcija) – II daļa 4.3.punkts  Aizdevējam ir tiesības pārskatīt Procentu likmi ik pēc 2 gadiem,  ja Aizdevuma valūta noteikta latos, vai ik pēc 5 gadiem, ja Aizdevuma valūta noteikta ASV dolāros vai eiro, pamatojoties uz vispārējām tendencēm Latvijas komercbanku kredītresursu tirgū.

DNB Nord līgums (2007.gada reakcija) – II daļa 3.2.punkts Bankai ir tiesības ik pēc 5 gadiem pēc līguma noslēgšanas pārskatīt Papildus likmi, pamatojoties uz vispārējām tendencēmLatvijas komercbanku kredītresursu tirgū.

P.S. Un cik tev ir palicis līdz “ik pēc 5 gadiem” ?