Mūsu universālie ministri nespēj beigt mūs pārsteigt ar domu graudiem. Nu Slaktera kungs atkal ir izcēlies un noradijis ka viņa ministrijā tiešie darba pienākumi tik ļoti traumē ierēdņus, ka tiem ir nepieciešams sniegt morālu kompensāciju premijas veidā – vidēji 490Ls pēc nodokļu nomaksas.

Paanalizēsim nedaudz vairāk Slaktera kunga teikto un noskaidrosim cik tad virsstundu ir iztērējuši darbinieki, ja jau šo 490 latu prēmiju ir iespējams nosaukt par “Izmaksātā prēmija uzskatāma vien par morāli stimulējošu saspringtajos darba apstākļos, tā nav samērojama ar speciālistu intelektuāli un tehniski ieguldīto patieso darba apjomu.

Ja pieņem ka vidējā alga PEC NODOKĻIEM finanšu minstrijā ir vismaz 800 lati, tad 490 latu prēmija atbilst 30% mēneša darba laika, tātad sanāk ka darbinieki virstundās pie budžeta projekta izveidošanas ir nostrādājuši vismaz 50 stundas. Slaktera termins “nav samērojama” norada ka realais nostradāto stundu skaits ir visamz 2 rezies lielāks, tātad kopā vismaz 100 virsstundas.
No tā varam secināt ka ministrijā pēdejo 2 mēnešu laikā katrs prēmētais darbinieks ir pavadījis virsstundās ap 50 stundām. Tatad pedejos 2 mēnešus ministrijas darbinieki vainu katru dienu stradāja lidz 8-9vakarā vai arī strādāja papildus visas brīvdienas pa 6 stundām dienā.

Nesaku, ka darbinieki nav pelnījuši prēmijas, bet – daudzi ekonomisti vēl vasarā norādīja ka 2009.gada budžets tiek izstrādāts nekvalitativi un tajā iestradātās IKP pieauguma prognozes ir nereālas. Tadejadi vai būtu pareizi izmaksāt prēmijas, īpaši tiem kas prognozē IKP pieaugumu, par produktu kas ir nekvalitatīvs (atrauts no realās situācijas un balstīts uz rožainām prognozem), ja jau tas ir jāpārplāno neskaitamas reizes.