Tagad daudz tiek runāts par optimizāciju valsts sektorā, par to kā uzlabot un padarīt efektīvāku darbu. Lūk tikai viens piemērs ar ko saskāros pagājušo nedēļu iesniedzot dokumentus dažādu pabalstu saņemšanai.

VSAA

Lai saņemtu ģimenes valsts pabalstu ir jāraksta iesniegums, jāuzrāda pase un bērna dzimšanas apliecības oriģināls. Tāpat iesniegumam klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija.
Lai saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu ir jāraksta iesniegums, jāuzrāda pase un bērna dzimšanas apliecības oriģināls. Tāpat iesniegumam klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija.
Lai saņemtu vecāku kopšanas pabalstu ir jāraksta iesniegums, jāuzrāda ….. 🙂

Rezultātā noformējot 3 pabalstus saistībā ar bērna dzimšanu un kopšanu no manis tiek paņemtas 2 bērna dzimšanas apliecības kopijas. Tālāk seko pats interesantākais. Pēc 2 dienām iesniedzot dokumentus paternitātes pabalstam, no manis atkal tiek pieprasīta bērna dzimšanas apliecības kopija, jo izrādās VSAA katru pabalsta veidu pārbauda un ievada sistēmā atsevišķs darbinieks un viņam, lai ievadītu pabalstu sistēmā ir jābūt pieejamiem visām dokumentu kopijām.

Kā jūs domājiet vai nebūtu tā kā pa daudz vienu un to pašu kopiju, 3 eksemplāros iesniegt vienai un tai pašai iestādei? Īpaši ņemot vērā ka Iedzīvotāju reģistrā ir pieejama visa informācija gan par mani, gan manu bērnu un citiem manā apgādībā esošiem nepilngadīgajiem. Vai tiešām ir tik problemātiski izveidot integrāciju starp sistēmām “Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma” un “Iedzīvotāju reģistrs”, lai VSAA darbinieks ievadot pabalsta pieteikumu uzreiz saņemtu informāciju par pieteicēju un tā radiniekiem no Iedzīvotāju reģistra.

Jā un iekš tik ļoti peltā e-Latvijas portāla ir pieejams e-pakalpojums Mani vai manas pārstāvētās personas dati Iedzīvotāju reģistrā kur jau tagad ir iespējams pārbaudīt kādi tad dati ir pieejami par tevi un taviem apgādāmajiem Iedzīvotāju reģistrā, tik diemžēl valsts iestādes joprojām pieprasa izziņas.

P.S.  Vienīgais labums ka tagad nav obligāti jādodas uz savu VSAA reģionālo iestādi lai iesniegtu dokumentus un jebkuru dokumentu var iesniegt jebkurā teritoriālajā iestādē, piemēram esi deklarējies Zilupē, bet iesniegumu var bez problēmām iesniegt Liepājā.

Jaungada uzrunas atreferējums::

Ekonomikas straujas bremzēšanās, bankas krīzes dēļ mums nācās aizņemties naudu Starptautiskajā valūtas fondā un Eiropas Komisijā. SVF mums uzdeva jautājumus – no kā jūs neesat gatavi atkāpties, prasot mūsu atbalstu? [..] Mēs atbildējām: no sava stabilā lata līdz pat ieiešanai eiro zonā, no pensiju samazināšanas, no algu tiešas samazināšanas ārstiem, māsiņām, sanitāriem, no algu samazināšanas mūsu skolotājiem, no pabalstu samazināšanas invalīdiem, no brīvpusdienām pirmās un otrās klases skolēniem, no bērnu kopšanas pabalstiem.

http://www.tv3.lv/content/view/1603/282/

Šodienas ziņa:

Premjera piedāvātie soļi situācijas glābšanai bija: iemaksas otrā pensiju fondā samazināt no 8% uz 6%, kopā tas dotu papildu 70 miljonus latu. Otrs piedāvājums, samazināt bērnu kopšanas pabalstu strādājošiem uz pusi. Treškārt, slimības lapu atļaut ņemt tikai uz pusgadu nevis gadu, kā līdz šim. Pēc pusgada darba nespējas esot jāpiesaka invaliditāte. Ceturtkārt, pensiju indeksēšanu, kuras nepārsniedz 135 latus, šogad veikt tikai aprīlī, par ko vēl būšot smagas sarunas ar Starptautisko Valūtas fondu, bet neveikt indeksāciju oktobrī. Piektkārt, premjers uzskatīja, ka nemainot bezdarbnieka pabalsta apjomu jāpiedāvā cilvēkiem izvēlēties, vai viņi grib saņemt lielāku pabalstu īsāku laika periodu, jeb mazāku, toties garākā laika periodā.

http://www.db.lv/Default2.aspx?ArticleID=0d727284-73eb-4434-b6ea-07597fcc3ed9&ref=lastadd

Melis un krāpnieks…