http://www.fbi.lv/lv/aktuality/?item=328

Biļetes iespējams nodot līdz 15.septembrim.