Šādi izskatās dīzeļdegvielas vairum un mazumtirdzniecības cenas par pēdējām 250 dienām. Mazumtirdzniecības cenas ir ar 10 dienu nobīdi, kas atbilst vidējam laikam kas paiet kamēr degviela nonāk no vairumtirgotāja līdz patērētāja automašīnas bākai.

Interpretācija lai paliek katra paša ziņā.