Daudziem varētu likties, ka mans apgalvojums ir aplams, jo kā gan degvielas tirgotājam var būt izdevīga cenas krišanās. Bet veicot degvielas cenu izmaiņas monitoringu 75dienu garumā nonācu pie sekojošiem secinājumiem: degvielas mazumtirgotājam ir izdevīgs cenu kritums, jo vidējā starpība starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu šajā periodā ir 6sant/litrs.

Bet nu vairāk par pētījumu un tad rezultāti un secinājumi:

Kā jau rakstīju pētījuma veikšanai primāri bija nepieciešams iegūt degvielas mazumtirgotāju un vairumtirgotāju cenas. Diemžēl vairumtirdzniecības cenas izdevās iegūt tikai sākot no 16.jūnija, tāpēc pētījumā netiek atspoguļots 2008.gada 1.pusgads, kad degvielas cenas pieauga par 25%.

Pētījumā apkopotie dati:

Datums MNTN LUKOIL mazutirdzn 9d STARPA 10d STARP Dienas starp
2008.06.16 0,828 0,828 0,853 0,025
2008.06.17 0,824 0,824 0,853 0,029
2008.06.18 0,820 0,820 0,863 0,043
2008.06.19 0,805 0,815 0,863 0,058
2008.06.20 0,806 0,814 0,848 0,042
2008.06.25 0,808 0,808 0,862 0,034 0,054
2008.06.26 0,801 0,801 0,862 0,038 0,034 0,061
2008.06.27 0,811 0,811 0,862 0,042 0,038 0,051
2008.06.30 0,810 0,810 0,862 0,057 0,042 0,052
2008.07.01 0,808 0,808 0,862 0,056 0,057 0,054
2008.07.02 0,816 0,816 0,862 0,054 0,056 0,046
2008.07.03 0,819 0,819 0,862 0,061 0,054 0,043
2008.07.04 0,824 0,824 0,872 0,061 0,071 0,048
2008.07.07 0,829 0,829 0,872 0,062 0,061 0,043
2008.07.08 0,825 0,825 0,872 0,064 0,062 0,047
2008.07.09 0,818 0,818 0,872 0,056 0,064 0,054
2008.07.10 0,809 0,809 0,872 0,053 0,056 0,063
2008.07.11 0,814 0,814 0,872 0,048 0,053 0,058
2008.07.14 0,824 0,824 0,872 0,043 0,048 0,048
2008.07.15 0,819 0,819 0,882 0,057 0,053 0,063
2008.07.16 0,817 0,817 0,882 0,064 0,057 0,065
2008.07.17 0,811 0,811 0,882 0,073 0,064 0,071
2008.07.18 0,814 0,814 0,882 0,068 0,073 0,068
2008.07.21 0,793 0,793 0,882 0,058 0,068 0,089
2008.07.22 0,792 0,792 0,882 0,063 0,058 0,090
2008.07.23 0,786 0,786 0,872 0,055 0,053 0,086
2008.07.24 0,773 0,773 0,872 0,061 0,055 0,099
2008.07.28 0,772 0,772 0,863 0,049 0,052 0,091
2008.07.29 0,769 0,769 0,856 0,063 0,042 0,087
2008.07.30 0,766 0,766 0,856 0,064 0,063 0,090
2008.08.01 0,762 0,762 0,846 0,060 0,054 0,084
2008.08.04 0,760 0,760 0,846 0,073 0,060 0,086
2008.08.05 0,756 0,756 0,846 0,074 0,073 0,090
2008.08.06 0,746 0,746 0,836 0,067 0,064 0,090
2008.08.07 0,741 0,741 0,836 0,070 0,067 0,095
2008.08.08 0,745 0,745 0,826 0,064 0,060 0,081
2008.08.11 0,728 0,728 0,822 0,062 0,060 0,094
2008.08.12 0,732 0,732 0,817 0,061 0,057 0,085
2008.08.13 0,728 0,728 0,817 0,071 0,061 0,089
2008.08.14 0,731 0,731 0,812 0,071 0,066 0,081
2008.08.15 0,729 0,729 0,809 0,064 0,068 0,080
2008.08.18 0,728 0,728 0,809 0,081 0,064 0,081
2008.08.19 0,734 0,734 0,802 0,070 0,074 0,068
2008.08.20 0,733 0,733 0,802 0,074 0,070 0,069
2008.08.21 0,734 0,734 0,802 0,071 0,074 0,068
2008.08.22 0,751 0,751 0,802 0,073 0,071 0,051
2008.08.25 0,742 0,742 0,797 0,069 0,068 0,055
2008.08.26 0,743 0,743 0,787 0,053 0,059 0,044
2008.08.27 0,744 0,744 0,787 0,054 0,053 0,043
2008.08.28 0,749 0,749 0,787 0,053 0,054 0,038
2008.08.29 0,746 0,746 0,787 0,036 0,053 0,041
2008.09.01 0,746 0,746 0,787 0,045 0,036 0,041
2008.09.02 0,741 0,741 0,787 0,044 0,045 0,046

Dotajā tabulā ir sekojošas kolonnas:

  • LUKOIL, MNTH – vairumtirgotāju dīzeļdegvielas cena
  • mazumtirdzniecība – LUKOIL/NesteA24 mazumtirdzniecības dīzeļdegvielas cena
  • 9d STARP – starpība starp vairumtirdzniecības cenu un mazumtirdzniecības cenu 9dienas vēlāk
  • 10d STARP – starpība starp vairumtirdzniecības cenu un mazumtirdzniecības cenu 10dienas vēlāk
  • dienas STARP – dienas atšķirība starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu

Grafiks:

Grafiks satur sekojošus datus:

  • mazumtirdzn – mazumtirdzniecības cena ar nobīdi 9dienas
  • MNTH, LUKOIL – vairumtirdzniecības cena
  • 3 per. Mov. Avg – triju dienu vidējā cena (lai izlīdzinātu akcijas dienas un brīvdienas, kad nav vairumtirgotāju datu)
  • Linear – cenas tendence (ilgstošā periodā iespējams notiekt attiecību starp diviem grafikiem)

Tad nu veiksim kopējo analīzi:
1. Lai pareizi veiktu salīdzinājumu starp vairum un mazumtirdzniecības cenu pirmkārt bija jānosaka kāda ir laika nobīde starp cenu pie vairumtirgotāja un mazumtirgotāja.Šo problēmu palīdzēja atrisināt grafiks un lineārā tendence, kas norādīja ka pie nobīdes 9 un 10 dienas šīs tendences ir paralēlas. Tātad pieņemot ka degviela tiek iepirkta un pārdota aptuveni vienādā tempā, tad laiks kas paiet no brīža kad vairumtirgotājs izmaina cenas, līdz brīdim kad cena izmainās DUS ir aptuveni 9dienas.

2. Kā reiz izteicās iepriekšējā Satatoil vadītāja, tad degvielas loģistikas, mazumtirdzniecības, un pieskaitāmās izmaksas veido aptuveni 5sant/litrs. Tāpēc grafika 4. un 5. kolonna ir iekrāsota dzeltenā/zaļā krāsā pēc principa mazāk kā 5 sant uzcenojums – zāļš, vairāk – dzeltens. Tad nu sanāk ka “krītošā tirgū” vairāk ir “dzelteno dienu”, kad mazumtirgotājs saņem paplielinātu peļņu. Aplūkotajā periodā vidējais mazumtirdzniecības uzcenojums bija: 6,02sant/litrs pie nosacījuma ka vairumtirgotāji nepiešķir papildus atlaidi lielajiem mazumtirgotājiem.

3. Apskatot vairumtirdzniecības cenas nākas secināt, ka vismaz publiskās cenas tirgū diktē viens no spēlētājiem, jo 76dienu periodā tikai 2 dienas bija atšķirīgas cenas.

Secinājumi:

Mazumtirgotāji seko līdzi degvielas cenu izmaiņām un kaut arī negribīgi, tomēr samazina degvielas cenas, kad tās krītas. Diemžēl tas tiek darīts negribīgi, kas rezultātā atspoguļojas paaugstinātā cenas starpībā starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenu.